Zahradní hadice smršťovací-návod

Články a rady zahradní hadice smrštovací » Zahradní hadice smršťovací-návod

Zahradní hadice smršťovací-návod

 

Zakázková výroba dle zákona 89/2012 Sb. § 1837 odst. d

 

Záruka na zboží pro občany dle občanského zákoníku je 2 roky 

Záruka zboží pro firmy a nákupu na ičo je 12 měsíců 

 

 • Dbejte na to aby hadice nebyla používána pro tlak vyšší než Max. tlak vody 2 Bar  
 • Magická smršťovací hadice je revoluční pomocník zahradníka.
 • Hadice dokáže zvětšit svoji délku až trojnásobně, v zavislosti na tlaku vody délka hadice se pohybuje v toleranci +- 25 procent
 • Magická smršťovací hadice je velmi lehká a její používání při zalévání zahrady nebo trávníku naprosto odstraní dřinu spojenou s taháním těžkých a objemných plastových hadic.
 • V závislosti na tlaku vody se roztáhne maximálně až na trojnásobek.

 

Klikněte na fotografii pro zobrazení nabídky hadic mosazné spojky

http://www.zahradni-hadice.com/domains/zahradni-hadice.com/files/foto[22].png

 

 

UPOZORNĚNÍ !!!

 

 • Před použitím magické smršťovací hadice, si pečlivě přečtěte všechny níže uvedené důležité informace.
 • Zahradní hadici smí používat a pracovat s ní pouze osoby starší 18 let.
 • Manipulace a práce s hadicí osobám mladší 18 let se zakazuje.

 

Postup při použití zahradní smršťovací hadice

 

 • Před zaléváním zahradní smršťovací hadicí zkontrolujte, zda jsou na obou koncích hadice rychlospojky maximálně dotaženy.
 • Před naplněním smršťovací hadice vodou, je nutné hadici rozmotat a lehce roztáhnout, rozprostřít na trávník či plochu bez ostrých předmětů.
 • Poté nasaďte koncovku hadice na vodovodní kohout.
 • Na opačný konec hadice nasaďte rozstřikovací ventil (pistoli). 
 • Rozstřikovací ventil (pistoli) nechte v poloze zavřeno a otočte vodovodním kohoutem. V tento okamžik dochází k postupnému naplňování smršťovací hadice. 
 • Hadice zvětšuje volně svoji délku maximálně až na trojnásobek. 
 • V okamžiku, když je hadice naplněna vodou, hned stiskněte ventil -(pistoli) a začněte stříkat vodu z hadice.   
 • Doba naplnění hadice je pouze několik vteřin.
 • Pečlivě sledujte postupné zvětšování hadice, příliš dlouhé naplňování může způsobit přetlakování hadice a následné vystřelení rozstřikovacího ventilu (pistole) nebo vystřelení a porušení hadice u ventilu. 
 • Dbejte, aby se nikdy do hadice nedostal větší tlak než 2 Bary.    
 • Skončíte-li zalévání, nejdříve zavřete vodovodní kohout.
 • Nechte rozstřikovací ventil (pistoli) v poloze zapnuto.
 • Zbylá voda z magické smršťovací hadice sama vyteče a hadice se automaticky smrští do své původní délky.

 

Důležité:

 

 • Tato hadice je určena pro běžné zalévání vaší zahrady či trávníku.
 • vyvarujte se stříkání horkou vodou, hadice nesmí přijít do styku s ostrými předměty o které by se mohla poškodit roztrhnout-jako jsou ostré kameny, trny růže či špičaté větve, rohy domu atd.
 • Pokud hadici nepoužíváte nenechávejte otevřený vodovodní kohout a smršťovací hadici pod tlakem mohlo by dojít k přetlakování hadice a následnému vystřelení rozstřikovacího ventilu a roztržení hadice u koncovek.
 • Zejména v létě, pokud nestříkáte, vypusťte veškerou zbývající vodu a hadici uložte do stínu, je nutné vždy, když nestříkáte, uchovávat smršťovací hadici na chráněném místě před sluncem aby nedošlo k poškození a následnému prasknutí hadice v zimním období, před uložením hadice je nutno hadici úplně vypustit, aby v hadici nezbyla žádná voda a uložit ji v místnosti, kde bude chráněna před mrazem, vlhkem, hladovci a ostatními nepříznivými vlivy.

 

Manipulace a práce s zahradní hadicí

 

 • Po skončení práce s hadici vypustíte vodu, hadice se smrští.
 • Hadici vezměte a a nenechávejte jí na slunci, uložte jí do stínu.
 • Pokud hadici necháte na slunci a poté do ní pustíte vodu hrozí poškození hadice.
 • Ujistěte se, že jste před zazimováním z smršťovací hadice vypustili veškerou vodu.
 • Předejdete tak poškození hadice mrazem
 • Za případné škody způsobené nesprávným používáním  smršťovací hadice nenese prodejce zodpovědnost.

 

POZOR!!! Smršťovací hadice je zahradní nářadí, které není určeno k použití v domácnosti.

 

 • Nelze ji tedy použít k čerpání pitné vody a je zakázáno z hadice vodu pít.
 • Nepoužívat zahradní hadici na trvalé připojení čerpání vody.
 • Dále je třeba mít na paměti, že smršťovací hadice díky svému určení přichází do styku:
 • s plísněmi a bakteriemi
 • trávníkem a zahradními chemikáliemi
 • zvířecími výkaly
 • hmyzem
 • znečištěnou stojatou vodou
 • a ostatními škodlivinami
 • Není v žádném případě určena pro kontakt s potravinami.

 

Údržba zahradní hadice:

 

 • Pokud zahradní hadici déle nepoužíváte, hadici vysušte očištěte a uložte na suché místo.
 • Nevystavujte hadici mrazu, chemickým výparům nebo místům kde by mohlo dojít k poškození.
 • Za nesprávnou údržbu nese plnou zodpovědnost kupující a nelze po nás požadovat jakékoliv náhrady v případě poškození hadice, pokud je s hadicí nakládáno v rozporu jak s návodem tak návodem k údržbě. 

 

Upozorňujeme, že smršťovací hadice není hračka.

 

 • Proto je nutno sledovat během jejího automatického prodlužování nebo smršťování na přítomnost dětí, osob s omezenými fyzickými resp. mentálními schopnostmi a domácích zvířat. 

 

Nebezpečí úrazu.

 

 • Upozorňujeme, že magická smršťovací hadice musí být prodlužována pouze tlakem vody.
 • Pokud je natažena bez vody pouze fyzickou silou a natažení je uvolněno, může dojít k nenadálému smrštění hadice na původní délku a může tak způsobit poškození majetku, nebo zranění osob či domácích zvířat.
 • Hadice se roztáhne v závislosti na tlaku vody v rozmezí plus/mínus 25%
 • Pokud tedy máte nižší tlak vody je nutné počítat s délkou natažení hadice na nižší hranici.
 • Pokud tedy kupujete hadici je nutné s tímto počítat

 

Pozor ! pokud tedy budete reklamovat délku hadice v rozporu s těmito údaji reklamace bude zamítnuta.

Reklamace nebude uznána v těchto případech :

 • Pokud bude hadice přetlakována nebo zničena neodbornou manipulací. 
 • Dbejte na to aby hadice nebyla používána pro tlak vyšší než Max. tlak vody 2 Bar, pokud bude tlak vyšší hadici poškodíte a reklamace bude zamítnuta.
 • Pokud hadici prorazíte ostrým předmětem a budete ji reklamovat nebude reklamace uznána.
 • Pokud hadici necháte v mrazu nebo na sluníčku a dojde k poškození hadice reklamace nebude uznána.
 • Jakákoliv manipulace nebo práce v rozporu s tímto návodem se zakazuje a reklamace nebude uznána.
 • Návod a záruční podmínky platí na všechny druhy a délky námi prodávaných hadic na zahradni-hadice.com

 

 

Upozornění:

 

Uživatel zahradní hadice je povinen zajistit tlak vody do hadice max.4 Bar

Pokud si nejste jisti tlakem vody zakupte si regulátor tlaku vody

Zákon o tlaku vody ve vodovodním řádu najdete zde http://www.zahradni-hadice.com/?cz_tlak-vody-ve-vodovodnim-radu,105

 

 

Podívejte se na flexibilní zahradní hadice sleva

 

Zahradní hadice smršťovací 30m akce, sleva

 

Zahradní hadice smršťovací 30m 

 

Zahradní hadice smršťovací 45m akce, sleva

 

Smrštovací zahradní hadice 45m

  

Štítky: Zahradní hadice návod, hadice flexibilní návod, zahradní hadice smršťovací návod